YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

Yunus Emre Ensititüsü; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulmuş bir kamu vakfıdır.
2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü’nün yurt dışında 58 kültür merkezi bulunmaktadır. Kültür merkezlerimizde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan iş birlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir. Kültür merkezleri aracılığıyla kültür ve sanatımızı tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenlenmekte, ulusal veya uluslararası etkinliklerde ülkemiz temsil edilmektedir.

Vakıf, Türkiye ve 58 ülkedeki merkezlerinin uzun yıllar boyunca oluşturduğu kurumsal görsel ve işitsel hafızasını 2015 yılında kurduğumuz dijital arşiv sisteminde saklıyor. METUS MAM Dijital Arşiv Sistemiyle binlerce fotoğraf ve video başarılı bir şekilde yönetiliyor.