T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Devlet Arşivleri Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde devletimizin tüm belge ve bilgilerinin tek bir merkezde toplanabilmesi için proje başlatılmıştır. 

Proje kapsamında tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen METUS video ve görsel arşiv yazılımı ile projeye katkılarını sağlamıştır.

Proje dahilinde İstanbul'da bulunan Osmanlı Arşivleri ve Ankara'da bulunan Cumhuriyet Dönemi Arşiv envanterleri için METUS kurulumu yapıldı ve tüm verilerin aktarımı tamamlandı.

METUS ile tüm ferman ve görsel materyal bilgileri dijital ortama aktarıldı. Bu sayede verilere erişim ve araştırmacıların bilgilere erişimi daha kolay ve hızlı bir hale geldi.